ICT Plaza

TEST WEBSITE - ZIE WWW.GBNED.NL voor onze echte website!!!
DEZE WEBSITE BEVAT FICTIEVE GEGEVENS EN IS BEDOELD ALS TESTOMGEVNG VOOR O.A. www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl


Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Een factuurset bestaat altijd uit een UBL+PDF factuur.

Bij een UBL-factuur is sprake van een factuurset, bestaande uit 2 documenten, te weten:
1. Een UBL-document (om te laten verwerken in de boekhouding van de ontvanger;
2. Een PDF-document (om de factuur te tonen aan de ontvanger).