ICT Plaza

TEST WEBSITE - ZIE WWW.GBNED.NL voor onze echte website!!!
DEZE WEBSITE BEVAT FICTIEVE GEGEVENS EN IS BEDOELD ALS TESTOMGEVNG VOOR O.A. www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl


Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Algemene kenmerken

Naam van documenten UBL en PDF factuur zijn altijd gelijk

Afgesproken bij de UBL Ketentest is dat de naam van beide documenten (UBL en PDF) dezelfde is, behalve natuurlijk de suffix. (bijv. factuur50301.xml en factuur50301.pdf).