ICT Plaza

TEST WEBSITE - ZIE WWW.GBNED.NL voor onze echte website!!!
DEZE WEBSITE BEVAT FICTIEVE GEGEVENS EN IS BEDOELD ALS TESTOMGEVNG VOOR O.A. www.softwarepakketten.nl en www.ictaccountancy.nl


Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Verschillen tussen standaard UBL 2.0 en 2.1 voor de factuur

De verschillen tussen UBL 2.0 en 2.1 zijn wat betreft de invoice (factuur) miniem. In versie 2.1. zijn slechts de volgende factuurelementen toegevoegd: 

- ProfileExecutionID
- DueDate (vervaldatum)
- BuyerReference
- StatementDocumentReference
- ProjectReference
- WithholdingTaxTotal. 

Deze elementen zijn optioneel.